Kontakt

Bagarmossens Folkets Hus leds av verksamhetschef Lena Wolmner. Du når henne på lena.wolmner@bagisfh.se
Det går också bra att ringa till oss. Telefon 08-649 27 55.
Har du allmänna frågor? Mejla info@bagisfh.se
Vill du boka lokal? Kolla här


Föreningen

Bagarmossens Folkets Hus är en förening där både privatpersoner och föreningar/organisationer kan vara medlemmar. Vill du eller din förening bli andelsägare (medlem)? Läs mer här!

Ordförande:
Fredrik Stiernstedt (tel 073-9881449)

Vice ordförande:
Elin Lindström Coleman

Kassör:
Leif Strandberg

Sekreterare och medlemsansvarig:
Daniel Stormdal

Ledamöter:
Sara Hedberg, Malena Janson, Valentina Ortiz, Julia Lindholm, Ulrika Fernstedt, Malin Svantesson och Andrea Utas.