Kontakt

Bagarmossens Folkets Hus leds av verksamhetschef Lena Wolmner. Du når henne på lena.wolmner@bagisfh.se
Det går också bra att ringa till oss. Telefon 08-649 27 55.
Har du allmänna frågor? Mejla info@bagisfh.se
Vill du boka lokal? Kolla här


Föreningen

Bagarmossens Folkets Hus är en förening där både privatpersoner och föreningar/organisationer kan vara medlemmar. Vill du eller din förening bli andelsägare (medlem)? Läs mer här!

Ordförande:
Claes Elmgren
Tel 070 926 74 67
ordforande@bagisfh.se

Vice ordförande:
Elin Lindström Coleman

Kassör:
Leif Strandberg

Sekreterare och medlemsansvarig:
Daniel Stormdal

Ledamöter:
Jonas Andersson, Kris Johnson-Jones, Valentina Ortiz, Malin Svantesson och Andrea Utas