KONTAKT

Bagarmossens Folkets Hus leds av verksamhetscheferna Anna Linell och Lena Wolmner. Du når oss på anna.linell@bagisfh.se  respektive lena.wolmner@bagisfh.se.
Det går också bra att ringa till oss. Telefon 08-649 27 55.
Har du allmänna frågor? Mejla info@bagisfh.se.
Vill du boka lokal? Kolla här

Föreningen

Bagarmossens Folkets Hus är en förening där både privatpersoner och föreningar/organisationer kan vara medlemmar. Vill du eller din förening bli andelsägare (medlem)? Läs mer här!

Ordförande:
Fredrik Stiernstedt (tel 073-9881449)

Kassör:
Lars Sundberg

Sekreterare:
Signe Lidén (Regnbågsfamiljerna Linje 17)

Ledamöter:
Elin Lindström Coleman (Scouterna), Sarianna Cortes (Fi), Sara Hedberg, Lennart Nordh (PRO), Zineb Rifi, Emma Sahrin, Daniel Stormdal