Information och regler för dig som hyr

 • Minsta tid för bokning är två timmar.
 • Andelsägare i Bagarmossens Folkets husförening får 10% rabatt på timtaxan.
 • Gästen ansvarar själv för att möblera och återställa samt städa salen om inget annat är överenskommet. 

Avbokning

Kostnadsfri avbokningsrätt fram till 30 dagar före bokat datum. Därefter debiteras fullt pris.

Tider

Den tid er bokning börjar är den tid ni får tillträde till lokalen och kan börja förbereda. Den tid er bokning slutar är den tid då ni ska vara ute ur lokalen, se därför till att planera ordentligt så att ni hinner avsluta, städa och utrymma lokalen till det klockslaget. Om ni går över tiden tillkommer en extra avgift.

Städning

Hyresgästen ansvarar för att städning av alla använda utrymmen är slutförd inom ramen för bokningstiden. Vid bristande städning tillkommer avgift. Man kan även boka till städning mot kostnad. Se prislista. 

Ljud och teknik

Ljudanläggning ingår i alla salar förrutom köket, pentryt och studierummet. 

 Vänligen meddela alla teknikönskemål när du bokar sal. Alla teknikönskemål behöver specificeras senast 2 veckor innan bokat datum. 

Mat

Om ni planerar att servera mat kom ihåg att boka till pentryt eller stora köket för tillgång till porslin, kylskåp, micro, ugn m.m 

Festbokning

 • Vid festbokning krävs förskottsbetalning.
 • Vår stora sal är ljudisolerad och därför bokas fester endast in i denna sal.  Sociala tillställningar i mellansalen och lilla salen godkänns endast till kl 22:00 och aldrig om livemusik ska förekomma. 
 • Festlokalen kan senast bokas till kl 02.00. Huset låses och larmas av väktare därefter. 
 • Tänk på att räkna in tid för förberedelser/möblering samt städning i bokningstiden. 
 • Kom ihåg att  hyra till pentryt för tillgång till kylskåp, porslin, micro m.m
 • En timmes teknikgenomgång ingår inför en festbokning. För mer teknisk konsultation eller tekniker på plats debiteras 600 kr/timme. Alla teknikönskemål ska specificeras senast 2 veckor innan bokat datum. 
 • Fast scenljus kan hyras för 500 kr.
 • Folkets hus tillhandahåller städmaterial men gästen ansvarar för att ta med sig sina sopor och glasflaskor vid hemgång.
 • Städning av foajen krävs vid fest.

Ansvar

Innan ni öppnar, se till att du vet var husets utrymningsvägar finns. Händer det något så vänd dig i första hand till personalen, ring journummer och i nödfall ring 112 för att tillkalla polis, brandkår eller ambulans.

Du som har bokat är ansvarig att bokningen sköts enligt ovan och att ni tar väl hand om lokalen.

Alkohol

Du som har bokat lokal är personligen ansvarig att ingen under 18 år eller utanför sällskapet serveras eller dricker alkohol samt att ingen blir för berusad och t ex stör personal eller andra gäster.