Boka och hyra lokal

Att boka

För bokningar av lokaler kontakta oss på e-post: bokningen@bagisfh.se
Kom ihåg att alltid skriva med önskat datum, tid och sal, samt typ av arrangemang.

Tänk på att den tid er bokning startar är den tid då ni får tillträde till lokalen och den tid er bokning slutar ska ni vara ute ur lokalen, lägg alltså själva in extra tid för förberedelser och städning vid behov. Minsta tid för bokning är två timmar.

Här finner du den aktuella prislistan.

Avbokning

Avbokning av alla salar skall göras minst 30 dagar före hyrestillfället för att undslippa debitering.

Att tänka på för dig som bokat lokal för fest i Bagarmossens Folkets Hus

Ljud
Ljudanläggning och mikrofoner finns tillgängliga i Stora salen. Kontakta vaktmästaren för att hyra ljudteknik till andra salar.

Tider
Den tid er bokning börjar är den tid ni får tillträde till lokalen och kan börja förbereda er fest. Den tid er bokning slutar är den tid då ni ska vara ute ur lokalen, se därför till att planera ordentligt så att ni hinner avsluta festen, städa och utrymma lokalen till det klockslaget. Håller ni inte tiderna så tillkommer en extra avgift.

Alkohol
Du som har bokat lokalen är personligen ansvarig att ingen under 18 år eller utanför sällskapet serveras eller dricker alkohol samt att ingen blir för berusad och t ex stör personal eller andra gäster.

Garderob
För att minska brandrisken, använd vårt garderobsrum för avhängning av kläder.

Städning
Om ni inte har beställt städning så ska ni själva städa alla de utrymmen ni har använt. Vid bristande städning kan avgift tillkomma.

Ansvar
Innan ni öppnar festen, se till att du vet var husets utrymningsvägar finns. Händer det något så vänd dig i första hand till personalen, ring journummer och i nödfall ring 112 för att tillkalla polis, brandkår eller ambulans.

Du som har bokat är ansvarig att bokningen sköts enligt ovan och att ni tar väl hand om lokalen.