Lokaler och priser

Här hittar du aktuella priser för våra lokaler och tjänster. Vi lämnar gärna offert för större evenemang. När du bokar hos oss kan vi även erbjuda catering i samarbete med lokala aktörer.

Gå in och titta vilken sal som uppfyller ditt behov. I alla salar finns möjlighet att hyra projektor.