Kontakt


Bagarmossens Folkets Hus
Lillåvägen 44
128 45 Bagarmossen

Telefon: 08-649 27 55.
E-post: info@bagisfh.se

Lena Hollsten
Verksamhetschef 
lena.hollsten@bagisfh.se

Vill du boka lokal? Kolla här


Föreningen

Bagarmossens Folkets Hus är en förening där både privatpersoner och föreningar/organisationer kan vara medlemmar. Vill du eller din förening bli andelsägare (medlem)? Läs mer här!

Ordförande:
Claes Elmgren
Tel 070 926 74 67
ordforande@bagisfh.se

Vice ordförande:
Elin Lindström Coleman

Kassör:
Peter Göransson

Sekreterare och medlemsansvarig:
Daniel Stormdal

Övriga ledamöter:
Jonas Andersson, Vesna Acimovic och Dieylani Thioye

Suppleanter:

Malin Svantesson, Hanna Samlin, Elias Abdulnor och Alexander Alfviat

Revisorer:
Gunilla Edemo och Bo Olsson

Revisorsuppleanter:
Anders Engström och Christos Tsouokatos

Valberedning:
Fredrik Stiernstedt (sammankallande), Tina Kratz, Sara Ljungblad-Söderlund och Peter Backhoff.