Årsmöte 2020

Dokument för nedladdning:
Ekonomisk redovisning 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberattelse 2019
Visionsplan 2020-2022 samt Verksamhetsplan 2020
Budget 2020
Inkomna motioner


Välkommen på årsmöte i Bagarmossens Folkets hus-förening!
Torsdagen den 28/5 kl. 18:30 är det dags för årsmöte i Bagarmossens Folkets hus-förening. Mötet sker huvudsakligen digitalt, via Zoom. Länk finns i det mail som har gått ut till alla medlemmar. Det går bra att ansluta till mötet från kl. 18:00. Det finns också möjlighet att delta i mötet på plats i Bagarmossens Folkets hus, men då krävs föranmälan till e-post medlem@bagisfh.se.

På årsmötet redogör styrelsen för föregående års verksamhet och ekonomiska resultat. Dessutom behandlas inkomna förslag (motioner) och vi väljer en ny styrelse för kommande år.

Under våren 2020 har vi fått många nya andelsägare och bifogat finns lite mer information om vad det innebär att vara medlem/andelsägare i ett Folkets hus. Du kan också läsa mer på centralorganisationen Folkets hus och parkers hemsida: https://www.folketshusochparker.se/

Välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen