Vi välkomnar vår nya verksamhetschef Lena Hollsten

Den 12 mars började vår nya verksamhetschef sitt arbete. Det är jätteroligt att få välkomna Lena Hollsten till Bagarmossens Folkets Hus.

Vi tror verkligen att Lena kan hjälpa oss att utvecklas och ytterligare lyfta den fina verksamhet vi har idag.

Välkommen till Bagis!

Lena Hollsten
Verksamhetschef
Bagarmossens Folkets Hus
Telefon: 08-649 27 55.
lena.hollsten@bagisfh.se

Lena Hollsten

Så här berättar Lena själv vad hon känner inför det nya jobbet:

Jag har kommit till en tid i livet då jag vill värdera det som verkligen är viktigt. 

Kraften som bildas i ett Folkets hus med innevånarna i centrum, för demokrati och allas lika värde genom bland annat olika kulturuttryck kan förändra världen, i all fall ett uns. I dessa tider, eller i alla tider behövs en motpol som är modig, drivande och berikande. 

Att Bagarmossens Folkets hus ska fortsätta utvecklas till den aktuella och samtida mötesplats vi önskar är något vi måste göra tillsammans. Styrelsen, medarbetarna, medlemmarna, innevånarna och organisationerna i närområdet.

Min arbetslivserfarenhet är framförallt inom kommun, specifikt i kultur och fritidsfrågor. 

Efter utbildningen på Dramatiska institutet började jag jobba som pedagog för att efter några år gå över till att jobba som producent, kulturstrateg, chef och affärsutvecklare. 

Parallellt engagerade jag mig i föreningslivet. Allt från idrottsföreningar till kulturföreningar.

Mitt chefsuppdrag var i kulturhuset Dieselverkstaden, ett kommunalt kulturhus med en privat fastighetsägare. Det finns många likheter med den verksamhet som nu drivs i Bagarmossens folkets hus. 

Hos mig finns det ett stort intresse för just mötesplatser och hur det kan påverka närområdet och individen på ett positivt sätt och att kombinera det med föreningslivet och socialt engagemang. 

Jag kommer att lägga stort engagemang i:

  • att skapa förutsättningar för goda samarbeten och utvecklingsmöjligheter. 
  • att med inspiration, initiativ och engagemang få berika verksamheten. 
  • att få använda min erfarenhet av pedagogik, arbetsledning och organisatoriska egenskaper i kombination med det stora intresset att se människor växa genom möten, mångfald, upplevelser och pedagogisk utveckling. 

Jag hoppas och tror att min kunskap och erfarenhet kan tillföra Bagarmossens folkets hus en entusiasmerande energi som präglas både av mångfald, kvalitet och aktualitet. 

Det ska bli otroligt spännande att nu komma in i folkrörelsen och dess kraft.

Jag tackar ödmjukast för att Bagarmossens folkets hus har välkomnat in mig till denna fantastiska verksamhet som jag ser kommer blomstra länge till. 

Lena Hollsten

Tre ordföranden på plats när Lena tackas av

Husets tre senaste ordföranden i Bagarmossens Folkets Hus var med och höll fina tal vid avtackning av Lena Wolmner som verksamhetschef.

Curre Hansson var ordförande vid omstarten av Folkets Hus och anställandet av Lena som en av två verksamhetschefer med delat ledarskap. Fredrik Stiernstedt tog sedan över som ordförande och följdes sedan av nuvarande ordförande i föreningen Claes Elmgren.

Vi säger ett stort tack till Lena för de här fantastiska åren som verkligen gjort Bagarmossens Folkets Hus välkänd och uppskattad som en mötesplats för kultur och föreningsliv. Lycka till framöver! 

Lena går nu vidare till ABF Stockholm och vi fortsätter vårt arbete i föreningen med att skapa en levande mötesplats för engagemang, kultur och bildning. Arbetet med rekryteringen av en ny verksamhetschef är i full gång.

Kallelse årsmöte Bagarmossens Folkets Hus

Välkommen till årsmöte för Bagarmossens Folkets Hus. 

Dag och tid: 10 maj kl.18.00
Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Mellansalen
Fika finns från kl.17.30

Alla handlingar finner du här nedan 

Varmt välkommen!
För styrelsen

Claes Elmgren, ordförande för Bagarmossens Folkets hus