Välkommen på årsmöte

Här finns aktuella årsmöteshandlingar för nerladdning.

Tänk på att föreningar som är andelsägare, eller individuella medlemmar som vill företrädas av ett ombud, måste anmäla ombudets namn till styrelsen innan årsmötet. Det kan man göra via epost till styrelsens ordförande Fredrik Stiernstedt (bakeryhills@gmail.com).

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för Bagarmossens Folkets hus-förening