Registrations have closed.
Bio: Om Skogen, med Stefan Sundström live

Bio: Om Skogen, med Stefan Sundström live

1854 1854 people viewed this event.

🎟 Köp biljett på Tickster

Om filmen

De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar skövlas, men att nästan alla av Sveriges naturskogar försvunnit känner få till. Idag återstår en mindre del av Sveriges ursprungliga skogslandskap, resten av skogen är ersatt av uppodlade skogsplantager, som sås och skördas på samma sätt som bondens åker.

I dessa monokulturer saknas biologisk mångfald, eftersom träden huggs ned så fort de nått ”avverkningsmogen” ålder. Trots att svenskt skogsbruk ofta framställer sig som både hänsynsfullt och ansvarstagande, så fortsätter skövlingen av de sista resterna av våra naturliga skogsekosystem.

Det svenska skogsbruket har ett talessätt: ”För varje träd som avverkas planterar vi minst två nya”. Men hur hållbart är vårt skogsbruk egentligen? Är ”frihet under ansvar” och ”generell hänsyn” tillräckligt skydd för att värna biologisk mångfald och ett levande klimat?

Skogsbruket utgör det största direkta hotet mot vilda djur och växter i Sverige. Cirka 53 procent av våra rödlistade hotade arter är skogslevande.

Allt oftare hör vi att det svenska skogsekosystemet är en ”kolsänka” som ackumulerar koldioxid ur atmosfären. Att skogen skall rädda klimatet. Men varför berättar ingen att skogsbruk och skogsindustri i Sverige släpper ut nästan dubbelt så mycket koldioxid som hela skogen ackumelerar? Enbart utsläppen från tillverkningsprocessen i svenska pappersfabriker är det dubbla utsläppet jämfört med trafiken, dvs ca 30 miljoner ton koldioxid per år.

Skogssektorn orsakar 61 procent av Sveriges direkta utsläpp av växthusgaser.

OM SKOGEN distribueras av Helion film i samarbete med Folkets bio och Folkets hus och parker. OM SKOGEN fortsätter att visas runtom i Sverige under 2022. De flesta visningar sker i samband med samtalspanel.

★★★★ ”Lågintensivt och välargumenterat filmiskt debattinlägg om rätten till gamla skogar” – DN

”Slår hål på lögnen om skogslandet Sverige” – Stefan Sundström, ETC

”Filmisk brandfackla om Sveriges hotade natur” – Sydsvenskan

4 Skånska dagbladet ”Angeläget när skogen blir huvudperson” – Skånska Dagbladet

 

När

2022-04-08 kl 18:30

Dela