Skärpta smittskyddsåtgärder 12 januari 2022

Så här påverkar de aktuella pandemirestriktionerna verksamheten på Bagarmossens Folkets hus.

Möten, konferenser och annat arbete i grupp faller utanför covid-19-lage:
Ska du ha möte med föreningen eller arbetslaget på jobbet, gäller inte restriktioner om 10 kvm per person som i mycket övrigt. Det betyder att ni kan boka samlingslokal som vanligt.

Dans, kör, studiecirklar och annan fritids- och kulturverksamhet
För alla som är födda 2002 eller senare gäller inga restriktioner. Däremot gäller restriktioner om 10 kvm per person för väntande föräldrar i foajé och korridorer. Uppmana gärna till andra sätt att vänta på barnen.

Riktar sig verksamheten till personer födda före 2002 behöver varje person kunna disponera 10 kvm av salens eller rummets yta.

Socialt umgänge, fester mm:
10 kvm per person av salens eller rummets yta gäller också för sammankomster där huvudsyftet är det sociala umgänget. Det gäller alltså privatpersoner, men även om ni t ex vill anordna fest för föreningen eller arbetsplatsen. För privata sammankomster gäller också ett maxtak på 20 personer oavsett storleken på rum.

Dop-, vigsel-, och begravningsceremonier räknas inte som privata sammankomster, däremot gör samlingar i samband med ceremonierna, tex dopkaffe, det.

Bio, teater, utställningar osv
Vid arrangemang kan vi ta emot så mycket publik att det går att hålla 1 meters avstånd mellan sällskapen. Just nu är möjligheten till publika arrangemang ändå begränsad då sjuktalen för personal och publik är så hög, att vi inte kan genomföra säkra arrangemang. Så snart vi bedömer att vi kan genomföra arrangemang så kommer information om det. Håll ögon och öron öppna.

Öppettider på Folkets hus
På grund av stora sjuktal bland personalen och andra inskränkningar utifrån pandemin kommer våra öppettider att vara högst sporadiska. Vi håller öppet i den mån vi kan helt enkelt. Så snart vi har tydligare besked så informerar vi om det.

Det är ALLTID öppet för bokad verksamhet.

OBS!
Tänk på att hålla avstånd och att använda munskydd när ni kommer till, och vistas på, Folkets hus. Tvätta händerna ofta!

Tänk på att vänta i huset på ett smittsäkert sätt, dvs 10 kvm per person, eller vänta utomhus. Det gäller även föräldrar vars barn är på aktivitet i huset.Hur stor är salen?

Här kan du se storlekar på salarna och utifrån det räkna ut antal deltagare som får plats (10 kvm/person).
Våra salar

För mer info: Regeringens pressmeddelande

För kontakt: info@bagisfh.se och 08-6492755